Různé? Stejné! Matematika

Soubor herních karet, který dává učiteli různé možnosti a obsáhlou zásobárnu cvičení. Budou žáci pracovat individuálně? Ve skupinách? Budou více soutěžit či spolupracovat? Hledat jen dvojice, nebo skupiny pojmů? Je na Vás, jakou hodinu matematiky připravíte!

  • Věk: 12+
  • Hráčů: 1-6
  • Délka hry: 10-90 minut
1 585 Kč
Cena za hru je včetně DPH. Úhrada předem převodním příkazem. Zaplacené hry odesíláme vždy v pondělí na uvedenou adresu.

Popis

Různé? Stejné! Matematika je soubor karet, který vznikl ve spolupráci s odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Aktivity, které lze s těmito kartami hrát, jsou založeny na vyhledávání různých vyjádření matematických pojmů – název, definice, konkrétní příklad, vzoreček, graf atd. Základní myšlenka tohoto souboru aktivit je, že pokud něčemu opravdu rozumím, tak to poznám a umím použít v různých situacích.

Autorka Zdeňka Koupilová připravila pro učitele i metodický web, který pomůže využít potenciál karet naplno. Můžete ho navštívit kliknutím zde.

Co soubor herních karet obsahuje?

ČTVERCOVÉ KARTY – Fyzikální pexetrio

První varianta pexesa – místo dvojic stejných obrázků se hledá trojice různých karet, které spolu souvisí. V každé krabici je 36 trojic kartiček. Lze je rozdělit na tři sady karet buď tematicky, či dle obtížnosti. Učitel si ale může z kartiček udělat i vlastní sadu, podle toho, které pojmy chce procvičit, a její velikostí nastavit i potřebný čas.

KRUHOVÉ A ŠESTIÚHELNÍKOVÉ KARTY

Dále krabice obsahuje dvě sady velkých hracích karet s pěti, resp. šesti pojmy. Rozmístění pojmů na kartách je takové, že každé dvě karty mají společný právě jeden pojem, ale vyjádřený různými způsoby (obrázek, definice, vzoreček, vtip…). Princip těchto her je párovat a vysvětlit, které obrázky či texty patří k sobě. Při aktivitách s těmito kartami není vhodné dávat důraz na postřeh a rychlost, ale spíše na schopnost nalézt a zdůvodnit vztahy mezi jednotlivými znázorněními.

Aktivity s těmito kartami mají mnoho variant, které jsou popsány v manuálu pro učitele (součástí balení) Lze je modifikovat dle zaměření hodin, počtu žáků i úrovně znalostí. Navíc lze karty kombinovat i se čtvercovými kartami.

Co o hře říkají odborníci

„Mnozí učitelé přemýšlejí, jak udělat výuku matematiky a fyziky zajímavější, než jen učit stylem otevřete si učebnici a naučte se, spočítejte, atd. Někteří hledají cesty, jak žáky nechat bádat nad různými problémy, další připravují pro žáky experimenty, jiní připravují či vyhledávají zajímavá výuková videa - každý hledá to, co jemu a jeho žákům vyhovuje. Tato tyto hry vám nabízejí další možnost, jak zpestřit výuku a zároveň umožnit žákům řešit problémy, zamýšlet se nad tím, co s čím souvisí. Podle mých zkušeností si žáci hrají rádi - nejen na mobilu, ale i ve škole, když je jim to nabídnuto. Zkuste to ve svých třídách, třeba zjistíte, že hra do výuky matematiky a fyziky může patřit i ve vašich třídách.“

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK

"Ve fyzice i matematice je důležité rozumět dostatečně dobře podstatě používaných pojmů. To znamená propojit různé způsoby, jak jednu věc vyjádřit, umět převést jedno vyjádření na jiné či zvolit vhodný způsob reprezentace podle situace. Dalším důležitým krokem je umět různé reprezentace propojit. Toto všechno si žáci procvičí ve hře RŮZNÉ? STEJNÉ! A ještě se u toho parádně pobaví."

RNDr. Zdeňka Koupilová, PhD.,
autorka hry. Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Proč zařadit tyto herní karty do výuky?Protože …

  • vznikly ve spolupráci s odborníky v oblasti vzdělávání
  • jsou navrženy v souladu s inovativními trendy v oblasti vzdělávání
  • jsou primárně vytvořeny pro využití ve výuce
  • jsou vytvořeny dle požadavků učitelů
  • pravidla lze vysvětit velmi rychle
  • lehká modifikace
  • Nevyžaduje dlouhou přípravu

Celý soubor her lze vnímat jako velmi zajímavý materiál, který dává učiteli mnoho možností. Budou žáci pracovat individuálně? Nebo ve skupinách? Budou více soutěžit či spolupracovat? Hledat jen dvojice, nebo skupiny pojmů? V konečném důsledku se jedná o velmi obsáhlou zásobárnu cvičení, kterou využije každý učitel fyziky. Součástí balení je i manuál s různými tipy na využití.

 
Produkt přidán do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku. Chcete pokračovat v nákupu nebo přejít do košíku?