telefon+420 728 554 740

SOUBOR DESKOVÝCH HER RŮZNÉ? STEJNÉ! MATEMATIKA

SOUBOR DESKOVÝCH HER RŮZNÉ? STEJNÉ! MATEMATIKA

 

Tuto hru máme nyní ve vývoji. Její vydání plánujeme na druhou polovinu roku 2021.

SOUBOR DESKOVÝCH HER RŮZNÉ? STEJNÉ! MATEMATIKA - POPIS

Různé? Stejné! Matematika je soubor her, který vznikl ve spolupráci s odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Každé balení obsahuje 5 různých her, které lze mezi sebou kombinovat. V každé z her se k sobě přiřazují různá vyjádření matematických pojmů – název, definice, konkrétní příklad, vzoreček, graf atd. Vše propojuje společná základní myšlenka: pokud něčemu opravdu rozumím, tak to poznám i umím použít v různých situacích.

 

Komu je soubor her určen?

  • Soubor her je určen hráčům od 12 let
  • Hry jsou pro 1-5 hráčů
  • Doba her je individuální dle potřeb učitele a zaměření hodiny

 

Co soubor her obsahuje?

MATEMATICKÉ PEXETRIO

První trojice her tvoří složitější varianta pexesa – místo dvojic stejných obrázků se hledají trojice různých karet, které spolu souvisí. V každé krabici jsou tři tematické sady po 12 trojicích obrázků.

MATEMATIKA V KRUZÍCH A ŠESTIÚHELNÍCÍCH

Dále krabice obsahuje dvě sady velkých hracích karet s pěti, resp. šesti pojmy. Rozmístění pojmů na kartách je takové, že každé dvě karty mají společný právě jeden pojem, ale vyjádřený různými způsoby (obrázek, definice, vzoreček, vtip,…). Princip těchto her je párovat a vysvětlit, které obrázky či texty patří k sobě. Hry mají mnoho variant, které jsou popsány v manuálu pro učitele. Hry lze tedy modifikovat dle zaměření hodin, počtu žáků i úrovně znalostí. Ani u jedné hry nejde primárně o rychlost reakce, ale o hledání vztahů mezi jednotlivými vyobrazeními. Tomu jsou uzpůsobeny i herní varianty.

 

Co říkají o hře odborníci?

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
„Mnozí učitelé přemýšlejí, jak udělat výuku matematiky a fyziky zajímavější, než jen učit stylem otevřete si učebnici a naučte se, spočítejte, atd. Někteří hledají cesty, jak žáky nechat bádat nad různými problémy, další připravují pro žáky experimenty, jiní připravují či vyhledávají zajímavá výuková videa - každý hledá to, co jemu a jeho žákům vyhovuje. Tato tyto hry vám nabízejí další možnost, jak zpestřit výuku a zároveň umožnit žákům řešit problémy, zamýšlet se nad tím, co s čím souvisí. Podle mých zkušeností si žáci hrají rádi - nejen na mobilu, ale i ve škole, když je jim to nabídnuto. Zkuste to ve svých třídách, třeba zjistíte, že hra do výuky matematiky a fyziky může patřit i ve vašich třídách.“ RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK.

 

RNDr. Zdeňka Koupilová, PhD.
"Ve fyzice i matematice je důležité rozumět dostatečně dobře podstatě používaných pojmů. To znamená propojit různé způsoby, jak jednu věc vyjádřit, umět převést jedno vyjádření na jiné či zvolit vhodný způsob reprezentace podle situace. Dalším důležitým krokem je umět různé reprezentace propojit. Toto všechno si žáci procvičí ve hře RŮZNÉ? STEJNÉ! A ještě se u toho parádně pobaví." - RNDr. Zdeňka Koupilová, PhD., autorka hry. Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK.

 

Proč by měla být hra zařazena do výuky na školách? Protože …

  • vznikla ve spolupráci s odborníky v oblasti vzdělávání
  • je navržena v souladu s inovativními trendy v oblasti vzdělávání
  • je primárně vytvořena přímo pro využití ve výuce
  • je vytvořena dle požadavků učitelů

- pravidla lze vysvětlit velmi rychle
- je lehko modifikovatelná
- nevyžaduje dlouhou přípravu

Celý soubor her lze vnímat jako velmi zajímavý materiál, který dává učiteli mnoho možností. Budou žáci pracovat individuálně? Nebo ve skupinách? Budou více soutěžit či spolupracovat? Hledat jen dvojice, nebo skupiny pojmů? V konečném důsledku se jedná o velmi obsáhlou zásobárnu cvičení, kterou využije každý učitel matematiky.  Součástí balení je i manuál s různými tipy na využití.