telefon+420 728 554 740

O FIRMĚ

Jsme firma, která vznikla v červenci 2018. Klademe si za cíl tvořit a přivádět na trh nové hry, které budou využívány na základních a středních školách jako metodické pomůcky. Primárně nám jde o rozvoj finanční gramotnosti a rozvoj sociální (emoční) inteligence.

Aktivizující metody (mezi které patří i hry) jsou správnou cestou, jak zaujmout žáky. Umožňují žákům zapojit do procesu učení emoce, vystavují je simulacím reálného života a mimo jiné výrazně přispívají k získávání a rozvoji tzv. “soft skills”.  Naproti tomu učitelé potřebují dostat do ruky nástroje, kterými dokážou přivést žáky zpět k učení. Zastáváme názor, že frontální výuka je v dnešní době nedostačující a je potřeba ji zinteraktivnit a osvěžit.

Jak nejlépe rozvíjet finanční gramotnost a emoční inteligenci? Přirozeně, zábavně a s emocemi! Čili HROU!